Privacy Verklaring

Privacy verklaring Jessica Becks
1. Inleiding. In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop ik Jessica Becks met de diensten die ik aanbied; persoonsgegevens verzamel en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen.

2. Bedrijf omschrijving. Ik, Jessica Becks ben beeldend kunstenaar en biedt in die hoedanigheid ook een aantal diensten aan. Ik geeft les binnen mijn eigen Kunstschool Appel aan jeugd. Soms geef ik workshops op scholen. Ook begeleid ik een dagbesteding ‘Open Ateliers Wijchen’. Ik doe dit allemaal De Kunstschool en de dagbesteding vinden plaats in mijn atelier. KvK63246856

3. Doel gegevens. Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld.
Door het invullen van het inschrijfformulier (fysiek; niet digitaal) worden gegevens gebruikt voor:
-Het versturen van nieuwsbrieven en praktische informatie via email of whatsapp.
-Het maken van facturen welke per email worden verzonden.
Tijdens de lessen worden foto’s gemaakt t.b.v. Facebook en Instagram. Hierop wordt alleen werk van deelnemers en eventueel zijn of haar handen getoond. Nooit gezichten.
Inschrijving en intake van de dagbesteding vindt plaats via MeerVoormekaar Wijchen. Alleen bij toestemming van een deelnemer noteer ik email en of telefoonnummer voor praktische communicatie.

4. Ontvangers gegevens. Omdat er niet gewerkt wordt met een digitaal maar fysiek inschrijfformulier ben ik Jessica Becks de enige ontvanger van gegevens m.b.t. leerlingen van de kunstschool. Inschrijving en intake van de dagbesteding vindt plaats via MeerVoormekaar Wijchen. Omdat de dagbesteding Open Ateliers door de Gemeente Wijchen wordt gefinancierd ontvangen zij de namen van de deelnemers van de dagbesteding. Deze staan genoemd op de maandelijkse factuur. Alleen bij toestemming van een deelnemer van de dagbesteding noteer ik email en of telefoonnummer voor praktische communicatie.

5. Opslag periode. Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Jessica Becks, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij ik op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. Dit gebeurd op mijn telefoon en/ of op mijn laptop. Inschrijfformulieren worden in een map bewaard en zodra de termijn waarvoor is ingeschreven verstreken is worden de inschrijfformulieren versnipperd en vernietigd.
01 Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen bij Transip. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt door een mail te sturen naar info@jessicabecks.com
02. Contact opnemen Op het moment dat je contact opneemt via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
03. Op de website worden enkel functionele cookies opgeslagen. Er worden geen gegevens gedeeld met externe partijen of marketingpartners.

6. Beveiliging De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. De laptop is beveiligd middels Windows Defender. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Jessica Becks prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

7. Rechten.
01. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Jessica Becks vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Jessica Becks. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
02. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Jessica Becks.
03. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Jessica Becks vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
04. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Jessica Becks niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.
05. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Jessica Becks jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@jessicabecks.com onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

8. Plichten.
01 Verplichte gegevens
Jessica Becks verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Jessica Becks via e-mail. En het versturen van facturen. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Jessica Becks de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Jessica Becks met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Jessica Becks behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Jessica Becks dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Jessica Becks te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.
02. Copyright
Niets van de afbeeldingen van het eigen werk op de website of Instagram gemaakt door Jessica Becks mag gekopieerd worden of zonder toestemming gebruikt worden door derden.

Meer weten?